Evenbroekveld is een KMO-zone met een 35-tal bedrijven actief in diverse sectoren. De VZW wil de samenwerking tussen de diverse bedrijven aanmoedigen en de zone tot een aangename werkplek maken.

Concreet werden er reeds enkele projecten gerealiseerd waaronder:
– Een informatiebord (in samenspraak met de gemeente)
– De installatie van een AED toestel
Het project camerabewaking is lopende. In de toekomst willen we synergien bekijken met betrekking tot het bundelen van de groenvoorziening, ruitenwassen, electriciteitsbevoorrading, ruimen straten en eventueel daken. Ook overleg plegen met de gemeente over de ontsluiting van de KMO zone kunnen we samen.
Ook bij kleine praktische problemen willen wij assisteren:
– Een bedrijf heeft een hoogtewerking nodig, kunnen wij deze voor meerdere bedrijven inschakelen ? Heeft er iemand op het bedrijventerrein een beschikbaar welke kan ingezet worden?
– Een bedrijf heeft een defecte internetverbinding, wat zijn de mogelijkheden op zeer korte termijn?
En omdat het niet alleen om aangenaam werken gaat, organiseren wij ook een jaarlijkse receptie en geregeld een rondleiding bij de diverse bedrijven om het nuttige en aangename aan elkaar te koppelen.

Tell us what you have in mind

De KMO zone staat immers ook voor Kwaliteitsvol Meedenkend Organiseren.

Let's stay in touch